Jan Kochanowski, test online. Biografia.

test dotyczący biografii Jana Kochanowskiego. :) Test wiedzy online biograficzny. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Jan Kochanowski"

1) Jan Kochanowski urodził się:
2) Jan Kochanowski studiował:
3) Jan Kochanowski pisał:
4) Jan Kochanowski Fraszki i Pieśni pisał:
5) Treny poeta poświęcił:
6) Odprawa posłów greckich była:
7) Psałterz Dawidów to przetłumaczone przez Jana Kochanowskiego
8) ,,I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy,/ Gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy". Tę dedykację poeta skierował do:
9) ,,Kto się w opiekę odda Panu swemu" to początek:
10) Psalm 150 to pieśń:
11) Który ze współczesnych poetów przełożył Psalmy?
12) Poeci często dokonują swobodnych przekładów dzieł innych twórców. Warto wiedzieć, że odnosi się to także do tłumaczeń psalmów. Taki przekład nazywamy:
13) Psalm to gatunek:
14) W psalmach do Boga zwraca się najczęściej:
15) Psalm najlepiej charakteryzuje określenie:

Powiązane z testem: