Słownictwo- postacie, miejsca i przedmioty bajkowe test

Słownictwo- postacie, miejsca i przedmioty bajkowe, test z języka angielskiego

Mam nadzieję, że test pójdzie wam tak bajkowo jak głosi temtyka. Odpowiedzi piszcie małymi literami.

26 pytań Język angielski Lusinka1992