Strona 1

Wirusy test

Pytanie 1
Jakie cechy charakterystyczne dla organizmów mają wirusy
ewoluują
prowadzą procesy metaboliczne
mają budowę komórkową
mają własną informację genetyczną
podlegają zmianą prowadzącym do zmiany cech
Pytanie 2
Dlaczego wirusy nie są organizmami?
nie przemieszczają się
nie mają budowy komórkowej
brak prawidłowej odpowiedzi
nie przeprowadząją procesów metabolicznych
są zbyt małe
Pytanie 3
Stałe elementy wirusa to:
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
enzym odwrotna transkryptaza
osłonka lipidowa
materiał genetyczny
kapsyd
Pytanie 4
Wirusy dzielimy na:
prątkowate
bryłowo-spiralne
bryłowe
spiralne
mozaikowate
pałeczkowate
Pytanie 5
Jaki rodzaj kwasu nukleinowego zawierają bakteriofagi?
DNA
RNA
DNA rzadko RNA
Pytanie 6
Wyróżniamy wirusy bakteryjne, roślinne i..
Pytanie 7
Jakie są rodzaje infekcji wirusowych
lizogeniczna
adsopcyjna
literyczna
lityczna
Pytanie 8
Wirion to:
inna nazwa rdzenia
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
osłonka lipidowa
pojedyncza cząsteczka wirusa

Powiązane tematy

#biologia #wirusy