Test wiedzy

Urządzenia Komputerowe Hardware

Krótki teścik wykonany na lekcję.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 2061 razy