Słowka, test z języka niemieckiego

Zbiór słówek z 14 kręgów tematycznych. Test wiedzy online z języka niemieckiego. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Słowka"

1) Wydarzenie
2) wybierać ä ü ö
3) zmieniać ä ü ö
4) popierac ä ü ö
5) współdecydować ä ü ö
6) ustawa ä ü ö
7) prawo ä ü ö
8) umowa ä ü ö
9) konstytucja ä ü ö
10) rząd ä ü ö
11) mieszkaniec ä ü ö
12) uchodźca ä ü ö
13) obowiązek ä ü ö
14) wolność słowa ä ü ö
15) bezrobocie ä ü ö
16) bieda ä ü ö
17) bezdomność ä ü ö
18) przemoc ä ü ö
19) straż pożarna ä ü ö
20) udzielać pierwszej pomocy ä ü ö
21) grozić ä ü ö
22) kraść ä ü ö
23) kradzież ä ü ö
24) bójka ä ü ö
25) bójka ä ü ö