Jan Paweł II, test online. Biografia.

Życiorys Karola Wojtyły Test wiedzy online biograficzny. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Jan Paweł II"

1) w którym roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie?
2) Gdzie studiował Karol Wojtyła?
3) W którym roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem?
4) kim był ojciec Karola?
5) Jaki order przyznano Ojcu Świętemu?
6) Co oznacza hasło 'Totus Tuus"?
7) W jakich parafiach pracował Karol Wojtyła?
8) Jakie rodzeństwo miał Karol Wojtyła?
9) Mitra zastępuje:
10) Kto był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II?

Powiązane z testem: