Test: Tkanki zwierzęce

tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa,tkanka łączna właściwa oporowa płynna i tkanka nerwowa

54 pytań Biologia Totynka
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: