II wojna światowa 2 test

II wojna światowa 2, test z historii

patrz nazwa testu

6 pytań Historia maciejangela