Łacina- gramatyka

Łacina...odmiana czasowników. indicativus imperfecti activi, indicativus futuri I activi.

Test, Język łaciński, Ogólny.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Tagi

#10

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Łacina- gramatyka".

Język łaciński, Ogólny
60
Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Język łaciński, Liceum, Technikum
10
#10
Łacina....odmiana przez przypadki określanie rodzaju oraz deklinacji( I i II)
Język łaciński, Ogólny
10
#10
Łacina...tłumaczenie zdań na polski
Język łaciński, Ogólny
7
#7

Pytania zawarte w teście