Test wiedzy

I wojna światowa

kształtowanie się trójprzymierza (państwa centralne) i trójporozumienia (państwa ententy) - państwa należące (w tym również i zmiany) oraz daty.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 123 razy