Alkany, test z chemii

Test wiedzy online z chemii. Test składa się z 7 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alkany"

1) Przeróbka ropy naftowej polega na poddawaniu jej destylacji... (jakiej?) - nazwa
2) Przeróbka węgla kamiennego polega na poddawaniu go destylacji bez dostępu powietrza, czyli jakiej? (nazwa)
3) Substytucja to reakcja...
4) Podaj wzór półstrukturalny związku o nazwie: 2-brono,3-metylobutan
5) Do której grupy należą halogeny? (numer) (1-18)
6) Jaka objętość CO powstanie podczas spalania 0,5 mola heptanu?
7) Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru w związku o wzorze C5H12