Strona 1

Pęd. Budowa i funkcje łodygi

Pytanie 1
Zaznacz funkcje łodygi:
przewodzenie wody i soli mineralnych od korzeni
przewodzenie wody i soli mineralnych z liści do pozostałych części rośliny
przewodzenie substancji odżywczych z liści do pozostałych części rośliny
utrzymywanie liści, kwiatów i owoców
Pytanie 2
Jak dzielimy pędy roślin?
na zielone i martwe
na chwytne i czepne
na nadziemne i podziemne
Pytanie 3
Zgrubienia łodygi, z których wyrastają liście to:
kłącza
węzły
międzywęźla
Pytanie 4
Powstawanie nowych roślin z fragmentów rośliny rodzicielskiej to rozmnażanie:
wegetatywne
przez pączkowanie
wegetacyjne
generatywne
Pytanie 5
Przyporządkuj przekształcenie łodygi do rośliny.
kłącze
imbir
łodyga czepna
bluszcz pospolity
bulwa
ziemniak
rozłogi
truskawki
Pytanie 6
Jaka część łodygi rośliny odpowiada odpowiada za jej wzrost na długość?
Pytanie 7
Kłącze i cebula to przykłady:
pędu nadziemnego
korzenia
pędu podziemnego
Pytanie 8
Jakie struktury występują w skórce pędu?
włośniki
aparaty szparkowe
korek
Pytanie 9
Czy wszystkie rośliny produkują kwiaty i owoce?
tak
nie