Test z Biologii

Układ Ruchu

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Układ Ruchu znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
uporządkuj rodzaj kości do jakiegoś przykładu
Pytanie 2:
co z podanych części czaszki należy do twarzoczaszki?
Pytanie 3:
połącz rodzaje stawów do przykładu
Pytanie 4:
co NIE należy do budowy stawu prostego