Test z Historii

przemiany cywilizacyjne w latach 1918 - 1939

Pytanie 1
Ulica w Nowym Jorku, na której mieściły się i mieszczą największe banki oraz giełda to :
Pytanie 2
Jak nazywamy gwałtowny spadek cen akcji?
Pytanie 3
Kiedy rozpoczęło się słynne dni Roosvelta :
a)9.03.1933
b)9.03.1934
c)6.04.1929
Pytanie 4
W latach kryzysu 1929-1933(w niektórych państwach trwał do 1935)upowszechnił się pogląd, że państwo powinno prowadzić aktywną politykę gospodarczą.To nowe spojrzenie nazywamy
a)interwencjonizmem
b)protekcjonizmem
Pytanie 5
Proces wzrostu cen czego skutkiem jest spadek wartości pieniądza nazywamy ...
Pytanie 6
Kiedy wprowadzono jednolity kodeks handlowy?
a)1923
b)1924
c)1925
Dalej