Test z Historii

Społeczność lokalna i regionalna

Opis testu

Wiedza o społeczeństwie

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Społeczność lokalna i regionalna znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Czym jest samorząd?
Pytanie 2:
Połącz w pary organy wykonawcze z odpowiednim samorządem terytorialnym.
Pytanie 3:
Połącz województwo z odpowiednią stolicą.
Pytanie 4:
Kto wybiera burmistrza?
Pytanie 5:
Wskaż, za które wydatki jest odpowiedzialna gmina.
Pytanie 6:
Wskaż, które sprawy można załatwić w urzędzie powiatu.
Pytanie 7:
Czym jest referendum?
Pytanie 8:
Kto wybiera wojewodę?
Pytanie 9:
Czy obywatel gminy ma prawo wziąć udział w obradach rady gminy?