Test z teorii, informatyka klasa VII.

Opis testu

Budowa komputera, system dwójkowy, zastosowania komputerów.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Test z teorii, informatyka klasa VII. znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Wymień trzy przykłady zastosowania komputerów w życiu codziennym.
Pytanie 2:
Wymień urządzenia w podstawowym zestawie komputerowym.
Pytanie 3:
Napisz jaką funkcje pełnią w komputerze urządzenia wejściowe.
Pytanie 4:
Podziel pamięć zewnętrzną.
Pytanie 5:
Zamień liczby w systemie dziesiętnym na liczby w systemie dwójkowym. a) 29 b) 35 c) 42
Pytanie 6:
Zamień liczby w systemie dwójkowym na liczby w systemie dziesiętnym. a) 111001 b) 1100101 c) 1111001