Test z Chemii

Pochodne węglowodorów - sprawdzian

Opis testu

Sprawdzian ze znajomości chemii, pochodne węglowodorów.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Pochodne węglowodorów - sprawdzian znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Wzór sumaryczny -COO- należy do:
Pytanie 2:
Spożywanie którego z alkoholi może doprowadzić do utraty wzroku a nawet do śmierci?
Pytanie 3:
Czy kwas stearynowy rozpuszcza się w wodzie?
Pytanie 4:
Połącz w pary właściwość z kwasem.
Pytanie 5:
W skład cząsteczki alkoholu wchodzi grupa:
Pytanie 6:
Czy metanol łatwo rozpuszcza się w wodzie?
Pytanie 7:
Jaki odczyn posiada etanol?
Pytanie 8:
Glicerol jest alkoholem:
Pytanie 9:
Do wyprodukowania etanolu potrzebne są rośliny o duże zawartości:
Pytanie 10:
Który ze związków wejdzie w reakcję z woda bromową?
Pytanie 11:
Pochodne węglowodorów, które zawierają azot to:
Pytanie 12:
Grupa aminowa ma wzór:
Pytanie 13:
Zmniejszanie się objętości roztworu podczas mieszania dwóch cieczy to:
Pytanie 14:
Uszereguj alkohole zaczynając od posiadającego najmniej atomów węgla
Pytanie 15:
Fermentacja octowa odbywa się w towarzystwie:
Pytanie 16:
Połącz w pary nazwę jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej.
Pytanie 17:
C₂H₅COOH to wzór
Pytanie 18:
Mydło powstaje w reakcji
Pytanie 19:
Który z kwasów karboksylowych ma lekko żółty odcień?
Pytanie 20:
Połącz rodzaj mydła z jego konsystencją: