Test z historii

Rosja w XVIII w.

Historia Nowożytna - Od Katarzyny I
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 1785 razy