Test z języka angielskiego

2+2

Pytanie 1
rgegwr
Dalej