Test z historii sztuki

sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska

Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 945 razy