Okulistyka 2012

Średnica dołka środkowego siatkówki:
a) 1,5mm
b) 0.35
c) 0.7
d) 0.6
e) 1.75
Dla plamki charakterystyczne jest (dokładnie tak brzmiało pytanie)
a) jedyne zaopatrzenie stanowi tętnica środkowa siatkówki
b) posiada najlepszą rozdzielczość przestrzenną przez największe nagromadzenie czopków
c) ma żółte zabarwienie
d) nie występuje w niej warstwa komórek zwojowych
e) zawiera najwięcej pręcików
Megalocornea gdy średnica rogówki przekracza
a) 13mm
b) 11 mm
c) 12 mm
d) 10 mm
e) 9 mm
Główną zawartość oczodołu oprócz gałki stanowi:
a) tkanka tłuszczowa
b) tkanka mięśniowa
c) tkanka nerwowa
d) naczynia
Przy patrzeniu w górę udział biorą mięśnie:
a) mm. prosty górny i mm. skośny dolny
b) mm prosty górny i mm.. skośny górny
c) mięśnie proste górne
Dalej
Pozostało 16 stron