Anatomia kończyny miednicznej - mięśnie, test z weterynarii

Test dla studentów . Test składa się z 73 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia kończyny miednicznej - mięśnie"

1) Jakie mięśnie składają się na mięsień biodrowo-lędźwiowy?
2) Gdzie rozpoczyna się m. biodrowo-lędźwiowy?
3) Gdzie kończy się mięsień biodrowo-lędźwiowy?
4) Co nie jest funkcją m. biodrowo-lędźwiowego?
5) Który z wymienionych nerwów nie bierze udziału w unerwianiu m. biodrowo-lędźwiowego?
6) Gdzie zaczyna się m. lędźwiowy mniejszy?
7) Czym zajmuje się m. lędźwiowy mniejszy?
8) Co unerwia m. lędźwiowy mniejszy?
9) Jaką funkcję pełni m. czworoboczny lędźwi?
10) Co unerwia m. czworoboczny lędźwi?
11) Mięsień pośladkowy powierzchowny jako samodzielna jednostka występuje tylko u:
12) U wszystkich zwierząt m. pośladkowy powierzchowny zgina staw biodrowy i wysuwa kończynę do przodu oraz ją odwodzi, a u mięsożernych?
13) Co unerwia m. pośladkowy powierzchowny?
14) Najsilniejszym z mięśni pośladkowych zwierząt jest:
15) Mięsień pośladkowy średni (pośrodkowy) rozpoczyna się na k. biodrowej i k. krzyżowej. A gdzie się kończy?
16) Co m. pośladkowy pośrodkowy robi w życiu oprócz bycia prostownikiem stawu biodrowego?
17) Jakie części wyróżnia się w m. pośladkowym średnim?
18) Mięsień gruszkowaty jako samodzielna jednostka występuje:
19) Z którym mięśniem zrasta się m. gruszkowaty u wszystkich gatunków z wyjątkiem mięsożerców?
20) Ciekawe co robi prostownik stawu biodrowego - mięsień gruszkowaty!
21) Jaki nerw unerwia m. gruszkowaty?
22) Gdzie mieszka m. gruszkowaty?
23) Dokończ cytat: "Sesja to taki dziwny czas, kiedy jednych zaskakują pytania...
24) Ile głów ma mięsień DWUgłowy uda?
25) Z jakim mięśniem może zrastać się m.dwugłowy uda u konia?
26) Jak nazywa się mięsień powstały po zrośnięciu się u konia m. dwugłowego uda z pewnym mięśniem, którego nazwy nie mogę podać, bo memorizer zmienił wygląd tak, że to byłaby odpowiedź na poprzednie pytanie?
27) Jakie funkcje pełni m. dwugłowy uda?
28) Jakie głowy wyróżnia się w m. dwugłowym uda?
29) Jaką funkcję pełni m. półścięgnisty?
30) U konia w m. półścięgnistym i półbłoniastym wyróżniamy głowy:
31) Iludzielny jest brzusiec m. półścięgnistego?
32) Która z głów w m. półścięgnistym i m. półbłoniastym występuje u wszystkich gatunków?
33) Jakie funkcje pełni m. półbłoniasty?
34) U jakiego zwierzęcia występuje m. pośladkowo-udowy?
35) Jakie funkcje pełni m. pośladkowo udowy?
36) Jaki nerw unerwia m. pośladkowo-udowy?
37) Który z mięśni nie jest zginaczem uda?
38) Jaki nerw unerwia m. najdłuższy uda?
39) Co robi m. najdłuższy uda (krawiecki)?
40) Jakie funkcje pełni m. grzebieniowy (łonowy)
41) Jakie nerwy unerwiają m. grzebieniowy (łonowy)
42) Jakie funkcje pełni m. napinacz powięzi szerokiej?
43) Jakie nerwy unerwiają m. napinacz powięzi szerokiej?
44) Który z mięśnie nie jest przywodzicielem kończyny miednicznej?
45) Jaki nerw unerwia przywodziciele kończyny miednicznej?
46) Jaki nerw DODATKOWO unerwia m. smukły i m. przywodziciel u konia?
47) Funkcje m. smukłego
48) Co robi m. przywodziciel?
49) Jakie funkcje pełni m. zasłaniacz wewnętrzny?
50) Jakie funkcje pełni m. pośladkowy głęboki?
51) Jaki nerw unerwia n. pośladkowy głęboki?
52) Wiadomo co robi m. ODWODZICIEL doogonowy podudzia (pośladkowo-udowy) xD. A co go unerwia?
53) Jakie głowy wchodzą w skład m. czworogłowego uda?
54) Jaką dodatkową funkcję pełni m. prosty uda?
55) Jaką funkcję pełni mięsień czworogłowy uda jako całość?
56) Jaki nerw unerwia m. czworogłowy uda?
57) Jaki mięsień zgina staw kolanowy?
58) Jaką dodatkową funkcję pełni m. podkolanowy u mięsożernych?
59) Jaki nerw unerwia m. podkolanowy?
60) Jest taki jedne nerw, który unerwia wszystkie prostowniki stawu stępu (części trójgłowego łydki). Co to za ziomek?
61) Który z mięśni nie wchodzi w skład trójgłowego łydki?
62) Na jakie części dzieli się m. brzuchaty łydki?
63) Którego z mięśni m. trójgłowego łydki brakuje u psów?
64) Który z mięśni m. trójgłowego łydki występuje jako samodzielna jednostka jedynie u psa, a u pozostałych jest częścią mięśni zginaczy głębokich palców?
65) Jaki nerw unerwia zginacze stawu kolanowego?
66) Który ze zginaczy stawu stępu nie bierze udziału w odwracaniu kończyny miednicznej?
67) Jaki nerw unerwia prostowniki palców stopy?
68) Mięśnie prostowniki palców (długi, krótki i boczny) oczywiście prostują palce. Jakie dodatkowe funkcje pełni prostownik długi palców?
69) Jaki nerw unerwia m. zginacz powierzchowny palców?
70) W jakiej formie m. zginacz powierzchowny palców występuje u konia?
71) Jakie funkcje pełni m. zginacz powierzchowny palców?
72) Mm. zginacze głębokie palców składają się z:
73) Co robią mm. zginacze głębokie palców oprócz zginania palców?