HAP 3, test z języka angielskiego

Test wiedzy online z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 78 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście