Test z medycyny

Kończyna górna

Skopiowane tylko z baz i nie sprawdzone.
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 2819 razy