Kończyna górna test

Kończyna górna, test z medycyny

Skopiowane tylko z baz i nie sprawdzone.

39 pytań Medycyna Mirczek