Test: Kończyna górna

Skopiowane tylko z baz i nie sprawdzone.

39 pytań Medycyna Mirczek
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.