Futuro simple - irregulares test

Futuro simple - irregulares, test z języka hiszpańskiego

Test sprawdzający znajomość "trzonów" dla czasowników nieregularnych w czasie przyszłym.

11 pytań Język hiszpański marycha_93