ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura II, test z biologii

Test dla studentów z biologii. Test składa się z 47 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura II"

1) Móżdżek nowy wysyła włókna ruchowe do kory
2) Wymiary zewnętrzne miednicy
3) Do synarthosis zaliczamy
4) Ligamentum deltoideum składa się z:
5) Które struktury przebiegają w szczelinie oczodołowej górnej poza pierścieniem ścięgnistym wspólnym:
6) Uterine tube (tuba uterina)
7) Podłużne sklepienie stopy wzmacnia(ją):
8) Bronchus principalis dexter:
9) Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy:
10) Wskaż zdania prawdziwe dotyczące drogi czucia położenia, wibracji i dotyku:
11) Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi z:
12) Pacjent, u którego doszło do jednostronnego uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie C8 i Th1 będzie wykazywał:
13) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących truncus cerebri:
14) Pytanie o staw siodełkowaty
15) Gałęzie sutkowe oddają:
16) Wskaż poprawne odgałęzienia:
17) Articulatio tarsi transversa jest tworzone przez
18) Oceń poprawność stwierdzeń (wydaje mi się, że to były prawidłowe)
19) Jakieś oceń poprawność twierdzeń
20) Nerw IX i NC X :
21) Pytanie o nervus phrenicus:
22) Pytanie o przestrzeń środkowa szyi
23) Glandula thyroidea
24) Do przedniej ściany żołądka przylegają:
25) Do bulbus pars duodeni przylega:
26) Vesica fella
27) ocen prawidłowość zestawienia żyły z jej odpływem
28) Pars abdominalis oesophagus
29) Włókna NC IX biegną w
30) Pytanko o układ przewodzący serca
31) Naczynia serca
32) Poprawność dot. zatok opony twardej:
33) N. dorsalis penis
34) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących serca:
35) Arteriae intercostales posteriores
36) Oceń poprawność
37) Więzozrosty łopatki
38) Wskaż zdanie prawdziwe odnośnie układu limbicznego:
39) W skład lamina posterior vaginae musculi recti abdomini wchodzą rozcięgna:
40) Plexus intermesentericus:
41) Popierdolone pytanie o opłucną
42) Uszkodzenie okolicy podwzgórzowo-przysadkowej:
43) Wskaż zdania prawdziwe:
44) Ascending aorta
45) Wskaż zdanie prawdziwe o stawie ramiennym:
46) Co wchodzi w skład tegmentum pontis
47) Jądro dwuznaczne zaopatruje: