Test: controlling dupa siusiak cycki

jak w nazwie

50 pytań Zarządzanie li
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem:

Test: RachZarz2

Uczelnie wyższe