Strona 1

Katarynka - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak ma na imię główny bohater książki?
Tomasz
Maciej
Jacek
Łukasz
Pytanie 2
Po jakiej ulicy od 30 lat przechadza się główny bohater?
Miodowej
Rzecznej
Senatorskiej
Piwnej
Pytanie 3
Czy pan Tomasz był żonaty?
nie, był rozwodnikiem
tak
nie, był kawalerem i szukał żony
Pytanie 4
Jaki był stosunek pana Tomasza do kataryniarzy?
byli m u obojętni, miał ważniejsze sprawy na głowie niż muzyka
nie znosił ich i muzyki, którą wygrywały katarynki
czasem chętnie ich słuchał ale gdy miał gorsze dni muzyka katarynek mu przeszkadzała
lubił ich i chętnie słuchał ich muzyki
Pytanie 5
Gdy pewien mężczyzna zrobił Tomaszowi kawał i wysłał pod jego okno dwóch kataryniarzy, Tomasz postanowił w odwecie:
nigdy więcej już się do niego nie odezwać
wyzwać go na pojedynek
spoliczkować go
doprowadzić do wyrzucenia go z pracy
Pytanie 6
Komu Tomasz płacił pieniądze za nie wpuszczanie kataryniarzy na podwórko?
policjantowi
strażakowi
strażnikow miejskiemu
stróżowi w kamienicy
Pytanie 7
Dziewczynka, która wprowadziła się naprzeciwko była:
niewidoma
bez rąk
chora na gruźlicę
głuchoniema
Pytanie 8
Dlaczego po przeprowadzce do kamienicy mecenasa, dziewczynka stała się smutna?
brakowało jej różnych dźwięków, których nasłuchiwała w poprzednim mieszkaniu
nie miała swoich przyjaciół
w kamienicy było dla niej zbyt zimno
warunki mieszkaniowe były gorsze niż wcześniej