Aminokwasy - nazewnictwo 1, test z biologii

Skróty/nazwy. Test dla studentów z biologii.

Biologia. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Aminokwasy - nazewnictwo 1".

Sprawdź co wiesz o cukrach, tłuszczach, białkach, aminokwasach i kwasach nukleinowych. Materiały z liceum.
Biologia, Ogólny
12
#cukry #tluszcze #bialka #aminokwasy #kwasynukleinowe

Pytania zawarte w teście