Irregular verbs - Czasowniki nieregularne, test online. Język angielski.

Test z czasowników nieregularnych. Irregular verbs, past participle, past tense. Test wiedzy online z języka angielskiego.

Język angielski, Ogólny. Test składa się z 162 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Irregular verbs - Czasowniki nieregularne".

Język angielski, Liceum, Technikum
21
#phrasalverbs
test do przećwiczenia znajomości czasowników złozonych z AWAY
Język angielski, Ogólny
16
słownictwo 01
Język angielski, Gimnazjum
12
znaczenie come
Język angielski, Ogólny
28
#phrasalverbs #come
Język angielski, Ogólny
36

Pytania zawarte w teście