EWD

Exam

2 pytań Strona 1 sndct
Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to:
Znaczniki w języku XML:
Dalej
Ostatnia strona testu