BK 15.2, test online. Zawodowe.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe, Ogólny. Test składa się z 31 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "BK 15.2".

Zawodowe, Ogólny
21
Test wielokrotnego wyboru
Zawodowe, Studia
201
#fizyka_budowli #fizyka #politechnika_gdanska #pg
Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa
Zawodowe, Studia
24

Pytania zawarte w teście