klasa 2 10, test z matematyki

zapraszam Test gimnazjalny z matematyki. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "klasa 2 10"

1) Która liczba jest podzielna przez 3.
2) Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm.
3) oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 15cm i 20cm.
4) Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 8cm i 6cm.
5) -1a + 5 + (-5) + 2a =
6) Suma dwóch liczb wynosi 21.Jedna z nich jest o 19 większa od drugiej.Jakie to liczby
7)
8) Oblicz obwód prostokąta którego przekątna ma długość 15 cm i jeden bok ma długość 9 cm.
9) Która liczba jest podzielna przez 2.
10) 100% z 2 to

Powiązane z testem: