Sprawdzian umiejętności z informatyki test

Sprawdzian umiejętności z informatyki, test z informatyki

Test przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

30 pytań Informatyka pamian999