Test wiedzy

Sztuka Romańska i Przedromańska

Kanon sztuki romanskiej
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 3845 razy