Test z języka hiszpańskiego

Licz. porządkowe

Liczebniki porządkowe
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 703 razy