Australia - ogólne, test z geografii

do konkursu Test wiedzy online z geografii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Australia - ogólne"

1) Największy % Australii zajmuje zlewisko
2) Oblicz rozciągłość południową Australii w km, Przyl Jork: 11 S, 143 E, Przyl Płd-wch 39 S, 146 E, wpisz odpowidź z dokładność do 1 miejsca po przecinku, bez słowa km
3) Która godzina czasu strefowego jest w Perth 116E, gdy w Sydney 152E jest 22.00.
4) Na jakiej wysokości góruje słońce w Darwin 13 S dnia 21 III i po której stronie nieba
5) Wybierz dwa zdanie prawdziwe
6) Dopasuj pustynie do liter
7) Które wydarzenia dotyczą Edmunda Strzeleckiego
8) Jedne z największy pokładów węgla brunatnego na świecie są
9) Na szczycie Mount Kościuszko 2230 m jest temperatura 4 stopnie, jaka jest u podnóża na wysokości 1130
10) Ile wynosi spadek rzeki Dalrling, jeżeli jej źródła są na wysokości 900 m, po przepłynięciu 400 km jest na wysokość 200 m n p m