Australia - nie tylko z literatury, test z geografii

konkurs geograficzny Test wiedzy online z geografii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Australia - nie tylko z literatury"

1) Zaznacz poprawne stwierdzenia odnośnie Australii
2) Jaki % Australii zajmują obszary bezodpływowe
3) Połącz nazwy przylądków z miejsce największego wysunięcia
4) Napisz używaną nazwę praktycznie niezaludnionego wnętrze Australii
5) Do jakiej rasy są zaliczani Aborygeni
6) Zaznacz roślina głównie tworzące australijską odmianę buszu - scrub
7) Które z wymienionych zwierząt to torbacze
8) Który z wymienionych obiektów jest największy w swoim rodzaju na świecie
9) Napisz obok zdania P - prawda lub F - fałsz
10) Która z cech nie dotyczy Australii