Równoważnik zdania - definicja i przykłady

Co to jest równoważnik zdania?

Równoważnik zdania jest wyrazem lub ciągiem wyrazów nie posiadającym osobowej formy czasownika (orzeczenia) jednak oddającym ten sam sens wypowiedzi co zdanie.

Szczególnym rodzajem równoważnika zdania jest imiesłowowy równoważnik zdania, w którym występuje imiesłów przysłówkowy współczesny albo imiesłów przysłówkowy uprzedni. W takim przypadku konstrukcję zdania Gdy wróciłem do domu, nie zastałem reszty domowników. możemy zastąpić imiesłowowym równoważnikiem zdania - Wróciwszy do domu, nie zastałem reszty domowników.

Równoważnik zdania - przykłady

  • Trudne zadanie przed nami.
  • Kto tam?
  • Strajk pielęgniarek.
  • Wylot samolotu po południu.
  • Jaki piękny widok przed nami.

Podobał Ci się ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi. Im też może okazać się pomocny.