Pytania i odpowiedzi

Geografia- Atmosfera cz.1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test Geografia Puls Ziemi 1 przeznaczony do powtórki przed sprawdzianem. Pytania zamknięte
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 11176 razy
Pytanie 1
Połącz w pary wyjaśnienia terminów geograficznych
Atmosfera
To gazowa powłoka, chroniąca naszą planetę przed szkodliwym wpływem promieniowania z kosmosu.
Powietrze atmosferyczne
To mieszanina gazów, głownie azotu, tlenu i argonu, a także pary wodnej i tlenku węgla (IV)
Zanieczyszczenia stałe
To zanieczyszczenia, które występują w silnie uprzemysłowionych terenach i miastach
Amplituda temperatury powietrza
To różnica między najwyższą a najniższą wartością temperatury powietrza w danym obiekcie
Izotermy
To linie łączące punkty o tych samych wartościach temperatur powietrza
Pytanie 2
Ile procent jest azotu w powierzu?
78%
Pytanie 3
Ile procent jest tlenu w powietrzu?
21%
Pytanie 4
Ile procent stanowią inne gazy w pwietrzu?
1%
Pytanie 5
Wybierz czynniki wpływające na temperaturę powietrza
kąt padania promieni słonecznych
wysokość n.p.m
oddalanie od mórz i oceanów
prądy morskie
cyrkulacja (krążenie mas powietrza)
zachmurzenie
Pytanie 6
Jaka sfera jest odpowiedzialna za wszelkie zjawiska pogody i klimatu
troposfera
Pytanie 7
W jakiej sferze jest warstwa ozonowa? Ile ta warstwa ozonu ma kilometrów?
Stratosfrera 20-30km
Pytanie 8
W jakiej sferze występują zorze polarne?
Mezosfera
Pytanie 9
W jakiej sferze występują prądy konwekcyjne? Co to są prądy konwekcyjne?
Termosfera pionowe ruchy powietrza
Pytanie 10
W jakiej sferze krążą satelity komunikacyjne
Egzosfera