Pytania i odpowiedzi

Egzamin z Inżynierii Produktu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z Inżynierii Produktu na UE we wrocławiu
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1488 razy
Pytanie 1
1) Repozycjonowanie?
to zmiana pozycji produktu na rynku istniejących produktów
ponowna promocja istniejących obecnie towarów
Pytanie 2
2) Innowacja procesowa może dotyczyć
ulepszonych technik w działalności pomocniczej przedsiębiorstwa, np. zaopatrzenia
wdrożenia nowej metody produkcji
Pytanie 3
3) Stereolitografia to
proces wytwarzania modelu produktu za pomocą lasera z użyciem fotopolimeru
proces przeprowadzany w trakcie etapu projektu wstępnego
Pytanie 4
Wydzielenie niepożądanego ciepła lub hałasu podczas pracy urządzenia ma związek z:
funkcjami zbędnymi produktu
cechami ekologicznymi
Pytanie 5
Prototyp to konstrukcja która:
precyzyjne imituje działanie przyszłego produktu
powstaje po zakończeniu etapu opracowania i weryfikacji koncepcji nowego produktu
Pytanie 6
Dobra wolne są to:
te które są podarowane człowiekowi w postaci naturalnej
te, w które nie jest włożony żaden rodzaj pracy ludzkiej
Pytanie 7
Jeżeli jedno dobro bez drugiego w ogóle nie jest wstanie realizować swojej funkcji to mamy do czynienia z występowaniem komplementarności
technicznej
Pytanie 8
Polski system bezpieczeństwa rynku produktów i usług obemuje
wymagania dot. ogólnego bezpieczeństwa produktów
systemy oceny zgodności
odpowiedzialność za wadliwy produkt
Pytanie 9
Zespół cech określających gotowość wyrobu do wypełnienia przeznaczenia użytkowego to:
jakość
Pytanie 10
Po oddaniu do użytku 18-kilometrowego odcinka autostrady A1 ze Świerklan do Gorzyczek stwierdzono, że ,, droga o szerokości wynoszącej prawie 40 m będzie stwarzać poważne problemy w użytkowaniu, powodując skręcenie obiektu przy jego niesymetrycznym obciążeniu". Ponadto po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że według niej zaprojektowana droga spełnia wymagania użytkowniuków. Zatem wspomniana autostrada jest przykładem niskiej jakości
wykonania
Pytanie 11
Pewien koncern samochodowy oskarżony jest o śmierć ok.80 użytkowników swojego modelu auta. ,,Wypuszczone" na rynek auto z niesprawnym pedałem gazu to przykład produktu
zawodnego
Pytanie 12
Wskaż kryteria oceny bezpieczeństwa produktu
cechy produktu (skład, opakowanie, proces montażu itp.)
oddziaływanie na inne produkty, jeżeli w sposób uzasadniony można przewidzieć, że dany produkt będzie używany łącznie z innymi produktami
oznakowanie produktu czyli ostrzeżenia i instrukcje dot. użytkowania produktu
kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z użytkowaniem produktu
Pytanie 13
innowacja produktowa nie obejmuje:
rutynowych ulepszeń
regularnych sezonowych zmian (np. takich jak dla linii odzieży)
zmian, które nie zmieniają funkcji, sposobu użycia lub parametrów technicznych produktu
Pytanie 14
Zaznacz prawdziwe stwierdzenie
podstawowym wymogiem bezpieczeństwa jest dostarczenie konsumentom odpowiednich informacji o produkcie
główny nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w Polsce sprawuje Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów
Pytanie 15
„Pomysł jest nową kombinacją starych elementów”. Kto jest autorem tych słów?
G. Dryden
Pytanie 16
Która para produktów wykazuje względem siebie komplementarność psychiczną:
garnitur i krawat
seans filomowy i popcorn
Pytanie 17
Które pojęcie jest synonimem ,,wyrobu gotowego"?
towar
wyrób zmodernizowany
Pytanie 18
Co przedstawiono na poniższym rysunku
krzywą cyklu życia produktu typu ,,moda chwilowa"
Pytanie 19
Obecność tzw. cyklu wtórnego jest charakterystyczna dla:
cyklu życia produktu o tzw. wzorze fryzowym
cyklu życia produktu będącego monopolistą na rynku
Pytanie 20
Co przedstawia rysunek obok?
proces selekcji pomysłów, tzw. ,,lejek pomysłów"
proces prowadzący m. in. do odrzucenia produktów, które są zbyt skomplikowane technicznie

Powiązane tematy

#test #ue #wroclaw #ip