Pytania i odpowiedzi

Geologia, tektonika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z geologii dotyczący tektoniki.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 2512 razy
Pytanie 1
Ogół spękań ciosowych tworzy:
sieć ciosu
Pytanie 2
Spękania można podzielić na:
spękania ekstensyjne, spękania ścięciowe
Pytanie 3
Zespół ciosu to
uporządkowanie geometryczne spękań ciosowych polegające na ich występowaniu w ugrupowaniach równoległych
Pytanie 4
Cios katetalny – zespół ciosu jest w stosunku do warstw wychylonych z położenia poziomego
prostopadły
Pytanie 5
Lokalne systemy ciosowe
koncentryczny, radialny, kulisowy, pierzasty
Pytanie 6
Stylolity dzielą się na
litostatyczne, tektoniczne
Pytanie 7
Skały kwaśne na mapach geologicznych zaznaczane się na mapach kolorem:
czerwonym
Pytanie 8
Intruzje zgodne
lakkolit, lopoliot, fakolit
Pytanie 9
WSPÓŁCZESNE RUCHY TEKTONICZNE OBEJMUJĄ CZAS
100 lat
Pytanie 10
Izostazja to
stan mechanicznej równowagi mas w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi.
Pytanie 11
Do metod geologicznych badania młodych i współczesnych ruchów tektonicznych nie należą
określanie przyczyn fałdowania
Pytanie 12
Mapa to
Graficzny, określony matematycznie model przestrzeni odniesiony do płaszczyzny zgodnie z przyjętą skalą, prezentujący za pomocą symboli cechy obiektów i związki przestrzenne między nimi.
Pytanie 13
Mapa polityczna to mapa
przyrodniczo-społeczno-gospodarcza
Pytanie 14
Mapy jest mapą wieloskalową jeśli jej skala wynosi
powyżej 1:10 000
Pytanie 15
Na mapie zasadniczej gaz oznaczony jest kolorem
żóltym
Pytanie 16
Mapa litologiczno-facjalne odkryta o skali 1: 10 000 to mapya
tematyczna, powierzchniowa, szczegółowa
Pytanie 17
Mapa ewidencyjna niezawiera:
lasów
Pytanie 18
Skrót "Płn. M" oznacza
Północ Magnetyczną
Pytanie 19
Uchylenie magnetyczne to
kąt między pionowymi liniami siatki kilometrowej a północą magnetyczną
Pytanie 20
Równoleżniki geograficzne – mają kształt:
ALMUKANTARATÓW

Powiązane tematy

#tektonika #geologia