Powtórzenie: Słówka - KULTURA - literatura, teatr, film

KULTURA - literatura, teatr, film

Język angielski, powtórzenie. 43 pytań.

grać, występować
act
film akcji
action film
film przygodowy
adventure film
publiczność
audience
przebój filmowy
blockbuster
kasa biletowa
box office
kreskówka
cartoon
obsada
cast
kino
cinema
komedia
comedy
kryminał
crime story
reżyserować
direct
reżyser
director
film katastroficzny
disaster movie
program dokumentalny
documentary
dramat
drama
dubbing
dubbing
film fabularny
feature film
beletrystyka
fiction
film oparty na
film based on

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.