Pytania i odpowiedzi

Fizjologia. Układ oddechowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Fizjologia
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 4923 razy
Pytanie 1
Jakie mięśnie pracują przy wdechu?
Przepona
Mm. międzyżebrowe zewnętrzne
Pytanie 2
Które z wymienionych to mięśnie wydechowe dodatkowe?
Zębate dolne
Prosty brzucha
Czworoboczny lędźwi
Biodrowo-żebrowy
Pytanie 3
Ile wynosi objętość oddechowa?
500-600ml
Pytanie 4
Jaka jest spoczynkowa częstość oddechów na minutę u osoby dorosłej?
8-16
Pytanie 5
Ile wynosi przestrzeń martwa?
150 ml
Pytanie 6
Ile mikrorzęsek zawiera jedna komórka rzęskowa?
200
Pytanie 7
Które z odpowiedzi immunologicznych spełniają ochronną rolę dla dróg oddechowych?
IgA, limfocyty T
Pytanie 8
Co to jest surfaktant?
Wydzielina pneumocytów II rzędu
Pytanie 9
Ile wynosi ujemne ciśnienie w klp na szczycie spokojnego wdechu, a ile na wydechu?
-5 - -8 cm H2O, -2 - -3 cm H2O
Pytanie 10
Z ilu blaszek zbudowana jest opłuca?
2
Pytanie 11
Funkcje opłucnej i jamy opłucnowej:
Ochrona przed urazami
Ochrona przed rozprzestrzenianiem się infekcji
Rozprężanie płuc
Ruchomość płuc
Pytanie 12
W czasie wydechu:
Następuje rozkurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych
Pytanie 13
Wentylacja płuc:
Wszystkie odpowiedzi poprawne
Pytanie 14
Przestrzeń martwa fizjologiczna:
Zwiększa się z częstością oddychania
Pytanie 15
Czym m.in. spowodowane jest ujemne ciśnienie klp?
Mniejsza objętość płuc w stosunku do klatki piersiowej
Pytanie 16
Funkcje surfaktantu:
Zapobiega zapadaniu się pęcherzyków
Zapobiega rozrywaniu się pęcherzyków
Zapobiega przesiękowi i obrzękowi płuc
Pomoc w zapobieganiu infekcjom
Pytanie 17
Ile CO2 znajduje się w krwi tętniczej, a ile w żylnej? [mm Hg]
40, 46
Pytanie 18
Wentylacja minutowa:
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 19
Ośrodek pneumotaksyczny:
Żadne odpowiedź nie jest prawidłowa
Pytanie 20
Ile O2, a ile CO2 znajduje się w tkankach? [mm Hg]
35, 46

Powiązane tematy

#fizjologia