Pytania i odpowiedzi

BSD zamknięte

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. do zerówki 14Z
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1814 razy
Pytanie 1
WPAN, po co zostało stworzone:
jako radiowy odpowiednik interfejsu RS232
Pytanie 2
Jaki protokół korzysta z tzw. obszarów sąsiedztwa?
OLSR
Pytanie 3
Protokół dostępu "ALOHA":
dopuszcza występowanie kolizji
Pytanie 4
Ramki transmitowane w sieci WLAN 802.11 zawierają:
adres stacji docelowej, źródłowej, punktów dostępowych
Pytanie 5
Prawidłowa relacja pomiędzy wartościami czasów PIFS, SIFS, AIFS, EIFS jest następująca.
SIFS < PIFS < AIFS < EIFS
Pytanie 6
Mechanizm RTS/CTS jest stosowany aby:
przeciwdziałać efektowi "stacji ukrytych"
Pytanie 7
Powiększenie okna rywalizacji w protokole dostępu DCF ma na celu:
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji
Pytanie 8
Metoda dostępu TDMA
zapewnia bezkolizyjną transmisję pakietów
Pytanie 9
Prawidłowa relacja pomiędzy wartościami czasów PIDS, SIFS, DIFS jest
SIFS < PIFS < DIFS
Pytanie 10
W protokole dostępu DCF (Distribution Coordination Function)
może wystąpić kolizja pomiędzy transmitującymi stacjami
Pytanie 11
Protokół dostępu DCF
dopuszcza występowanie kolizji
Pytanie 12
Preambuła ramki MAC w sieci WLAN:
umożliwia synchronizację zegarów w sieci
Pytanie 13
W protokole dostępu PCF (Point Coordiation Function)
stacje rozpoczynają transmisję wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia
Pytanie 14
Mechanizm NAV (Network Allocation Vector) jest stosowany, aby:
wspierać oszczędzanie energii
Pytanie 15
Pro-aktywne protokoły routingu w sieciach ad hoc
utrzymują aktualne tablice routingu niezależnie od transmitowanych danych
Pytanie 16
Re-aktywne protokoły routingu w siechach ad hoc
dzięki re-aktywnemu działaniu oszczędzają energię węzłów
Pytanie 17
Nakładające się kanały radiowe zastosowane w warstwie fizycznej sieci WLAN oznaczają, że:
stacje transmitujące na sąsiednich kanałach mogą się zakłócać
Pytanie 18
W protokole routingu DSDV, ścieżki w tablicy routingu są uaktualniane w momencie odebrania wiadomości "update", zawierającej:
większą wartość metryki i większy numer sekwencyjny
Pytanie 19
Protokół dostępu do medium zastosowany w sieciach WiMAX:
umożliwia różnicowanie obsługi pakietów
Pytanie 20
Usługa UGS w sieci WiMAX jest przeznaczona do obsługi mchu:
stałej szybkości bitowej wymagającego gwarancji dotyczących opóźnień i strat
Pytanie 21
Mechanizm tworzenia sąsiedztwa jest wykorzystywany w protokole
OLSR
Pytanie 22
Metoda transmisji MIMO
pozwala uzyskać większe szybkości transmisji niż teoretyczna granica Shannona
Pytanie 23
Metoda dostępu OFDMA zakłada wykorzystanie:
adaptacji modulacji dla każdej podnośnej < ?
Pytanie 24
Usługa nrtPS w sieci WiMAX jest przeznaczona do obsługi ruchu:
zmiennej szybkości bitowej nie wymagającego gwarancji dotyczących opóźnień i strat