Pytania i odpowiedzi

Employment and work conditions 4c

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wybiórczo repetytorium Macmillana
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 2924 razy
Pytanie 1
słabo płatny -
badly-paid
Pytanie 2
premia
bonus
Pytanie 3
szansa awansu/na awans
chance of promotion
Pytanie 4
koleżanki/koledzy z klasy
colleagues
Pytanie 5
umowa, kontrakt
contract
Pytanie 6
pracować w nadgodzinach
to do overtime
to work overtime
Pytanie 7
pracować na zmiany
to do shifts
to work shifts
Pytanie 8
obowiązki
duties
Pytanie 9
zarobki
earnings
Pytanie 10
na pełen etat-
full-time
Pytanie 11
znaleźć/ dostać pracę (dosł.)
to get a job
Pytanie 12
dostać awans
to get a promotion
Pytanie 13
dać (komuś) awans
to promote
Pytanie 14
dochód
income
Pytanie 15
odejść z pracy (dosł. opuścić, zostawić twoją pracę)
to leave your job
Pytanie 16
płatny urlop
paid leave
Pytanie 17
na część etatu-
part-time
Pytanie 18
emerytura
retirement
pension
Pytanie 19
dostać emeryturę (tu z pension)
to get a pension
Pytanie 20
przejść na emeryturę
to retire

Powiązane tematy

#Matura #Praca #Liceum #Macmillan