Powtórzenie: Anatomia - osteologia

Anatomia, Osteologia, Fizjoterapia UJ

Medycyna, powtórzenie. 5 pytań.

Kręgosłup. Ile kręgów zawierają odcinki: a) szyjny b) piersiowy c) lędźwiowy d) krzyżowy e) guziczny (Wypisz liczby kręgów oddzielone spacją)
7 12 5 5 4-5
Elementy budowy typowego kręgu (3 składowe)
Trzon kręgu, łuk kręgu, otwór kręgowy
Co to jest kanał kręgowy?
Kanał, który tworzą wszystkie otwory kręgów razem.
Ogólna budowa ŁUKU kręgów (w sumie 10 elementów - część występuje parzyście)
Blaszka łuku, dwie nasady łuku, wyrostek kolczysty, dwa wyrostki poprzeczne, dwa wyrostki stawowe górne, dwa wyrostki stawowe dolne
Co ogranicza otwór międzykręgowy? (5 elementów)
Wcięcie kręgowe dolne jednego kręgu, wcięcie kręgowe górne kolejnego kręgu, krążek międzykręgowy, części trzonów obu kręgów, torebki stawów międzykręgowych

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.