Pytania i odpowiedzi

Egzamin z Fizyki PWR

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. fiyka pwr egz
Ilość pytań: 183 Rozwiązywany: 8482 razy
Pytanie 1
1. Energia wiązania jądra jest równa:
Energii potrzebnej do oddzielenia wszystkich nukleonów zawartych w nuklidzie od siebie
Pytanie 2
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Natężenia światła padającego
Pytanie 3
Szczególna teoria względności:
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 4
4. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
kwantowej natury światła
Pytanie 5
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
wzrosła dwukrotnie
Pytanie 6
Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
odbity i załamany tworzą kąt π/2
Pytanie 7
Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone: opornik o oporze R, kondensator o pojemności C i cewkę o indukcyjności L. W obwodzie prąd osiągnie największą wartość, gdy:
ω *L = 1/( ω *C)
Pytanie 8
Z poruszającą się cząsteczka o masie m skojarzona jest fala de Broglie`a o długości λ . Prędkość cząsteczki jest równa:
h/(m* λ)
Pytanie 9
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest:
proporcjonalna do I^2
Pytanie 10
Na przewodnik o długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem pi/6 do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła:
4N
Pytanie 11
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi trwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
Pytanie 12
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi nietrwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
180˚
Pytanie 13
Materiał na trwały magnes ma dużą:
koercję
Pytanie 14
Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem :
jednorodnym po okręgu
Pytanie 15
Energia kinetyczna cząstki naładowanej, poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
nie zmienia się
Pytanie 16
Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość
3,3 k Ω
Pytanie 17
W obwodzie prądu przemiennego połączonego szeregowo - RLC wartość napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej jest równa wartości napięcia na zaciskach kondensatora. Przesunięcie w fazie między I a U jest:
0
Pytanie 18
Fala podłużna biegnąca wzdłuż linki jest opisana równaniem x=10*sin(π/10x-2πt), gdzie x[m], t[s]. Długość fali wyn
20 m
Pytanie 19
Naturalne rozmycie linii widmowych jest konsekwencją:
zasady nieoznaczoności
Pytanie 20
Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3 cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9 cm, wartość natężenia pola wynosi
27 A/m

Powiązane tematy

#pwr #egz