Pytania i odpowiedzi

Słówka związane z pracą - cz. 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Część druga zestawu słówek po angielsku związanych z pracą.
Ilość pytań: 65 Rozwiązywany: 2500 razy
Pytanie 1
tłumacz/-czka ustny/-na
interpreter
Pytanie 2
robotnik niewykwalifikowany
unskilled worker
Pytanie 3
dziennikarz/-rka
journalist
Pytanie 4
zegarmistrz
watchmaker
Pytanie 5
jubiler
jeweller
Pytanie 6
weterynarz
vet
Pytanie 7
robotnik/-ica
labourer
Pytanie 8
wykładowca uniwersytecki
university lecturer
Pytanie 9
prawnik/-iczka
lawyer
Pytanie 10
tłumacz(ka)
translator
Pytanie 11
bibliotekarz/-rka
librarian
Pytanie 12
ratownik wodny
lifeguard
Pytanie 13
przewodnik wycieczek
tour guide
Pytanie 14
nauczyciel(ka)
teacher
Pytanie 15
kierownik, dyrektor, zarządca
manager
Pytanie 16
mechanik
mechanic
Pytanie 17
krawiec męski
tailor
Pytanie 18
chirurg
surgeon
Pytanie 19
położna
midwife
Pytanie 20
górnik
miner