Pytania i odpowiedzi

Przykładowy arkusz testu gimnazjalnego nr 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Przykładowy arkusz testu gimnazjalnego nr 1, część matematyczno-przyrodnicza.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1689 razy
Pytanie 1
Przyporządkuj pierwiastek najlepszej charakterystyce jego funkcji biologicznej.
fosfor
składnik fosfolipidów
azot
składnik aminokwasów i kwasów nukleinowych
węgiel
główny składnik organizmów żywych
tlen
składnik najważniejszych grup funkcyjnych związków oragnicznych
siarka
składnik aminokwasów:cysteiny i metioniny
Pytanie 2
Wśród podanych niżej składników mineralnych wybierz makroelementy :
tlen
magnez
węgiel
fosfor
siarka
Pytanie 3
Recykling to:
kompleksowa metoda ochrony środowiska, polegająca na powtórnym wykorzystywaniu surowców
Pytanie 4
Ile protonów (p), neutronów (n), elektronów (e) ma atom potasu ?
p=19; n=20, e=19
Pytanie 5
Termiczna wiosna w Polsce to okres ?
gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od 5 stopni C do 15 stopni C
Pytanie 6
Kilogram cukierków owocowych kosztuje 16zł, a cukierków czekoladowych 20zł. O ile procent droższe są cukierki czekoladowe od cukierków owocowych?
25%
Pytanie 7
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe : Za x talerzy zapłacono 54 zł.Za 12 talerzy zapłacimy ?
54/x * 12 złotych
Pytanie 8
Na kurs tańca zapisało się 36 osób. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet wynosi 1:3. Dokończ zdanie tak aby otrzymać zdanie prawdziwe. Na kurs tańca zapisało się ....
27 kobiet
Pytanie 9
Pokój ma wymiary 5x4x2,5 m, gęstość powietrza wynosi 1,2kg/m3, ciepło właściwe powietrza to około 1000 J/kg *stopień C. Jeśli chcemy podnieść temperaturę w pokoju od 15 stopni C do 20 stopni C, to musimy dostarczyć :
300 kJ ciepła
Pytanie 10
Z listy zasobów środowiska wybierz te, które zaliczamy do odnawialnych.
woda
energia słoneczna
drewno
las
Pytanie 11
W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby to tej klasy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie ? W odpowiedzi wpisz prawidłową liczbę.
15
Pytanie 12
W pierwszym miesiącu wydawnictwo sprzedawało książkę po cenie 20 zł. W drugim miesiącu cenę obniżono o 10%, co spowodowało wzrost przychodów o 8%. O ile procent więcej książek sprzedano w drugim miesiącu niż w pierwszym?
20%
Pytanie 13
Grupa uczniów jechała pociągiem w góry. Jedna siódma uczniów miała miejsca przy oknie, jedna piąta uczniów miała miejsca przy korytarzu, a pozostali uczniowie mieli miejsca środkowe. Jaki procent wszystkich uczniów stanowią uczniowie, którzy nie mieli miejsc przy korytarzu? Zaznacz dobrą odpowiedź.
80%